Du är inne på en gammal version av Skånska Dagbladet. Klicka här för att komma till den nya sajten!

Pantern

KONTAKTA SKÅNSKAN
Växel: 040-660 55 00
Postadress: Box 165, 201 21 MALMÖ
Besök: Östergatan 17

Direktlänkar:


E-post till medarbetare
fornamn.efternamn@skd.se

Pantern Pantersymbolen som varje dag syns uppe på Skånskans förstasida kommer att dyka upp på olika ställen i tidningen och på webben framöver. Men vad är det egentligen för ett märkvärdigt djur?

Jo, ett heraldiskt vapendjur, som ursprungligen återfinns på en runsten, Skårbystenen, från vikingatiden. Stenen står i dag uppställd framför entrén till Kulturen i Lund.
I vår tid används den skåneländska pantern – som den kallas – för att uttrycka sydsvensk särart och sydsvensk kultur. Skåneland var ju ursprungligen en provins i det danska riket, som omfattade Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm.

I dag symboliserar pantern vårt kynne och de sydliga provinsernas särskilda kulturella ställning. Pantern är vårt sätt att markera våra rötter och vår hållning i samtiden. Skånska Dagbladet-koncernen är idag det enda lokalt helägda medieföretaget i södra Sverige. Vi står fria och oberoende och vi markerar med den skåneländska pantern vår vilja att slå vakt om vår särart i det alltmer likriktade medielandskapet.
Pantern står som en vässad väktare av det fria ordet.