Susanna Magnusson har just disputerat på en avhandling om hur räddningstjänstens brand- och säkerhetsvärdar genom god kommunikation lyckades vända en infekterad och orolig situation i Rosengård.  

Farligt stirra sig blind
på invandrarbakgrund

För några år sedan svämmade medierna över av rapporter om sammandrabbningar mellan räddningstjänsten och ungdomar i Rosengård. I dag hör man aldrig talas om stenkastning mot brandbilar. Vad hände? Susanna Magnusson har granskat fenomenet i sin doktorsavhandling.
Sebastian Dahlqvist driver projektet Mellanrum, vars syfte är att para ihop kulturarbetare med tomma affärslokaler, till gagn för både fastighetsägarna och kulturen.  

Vill hitta en ny
mening till mellanrum

En paus, ett glapp, ett mellanrum. Måste det vara ett meningslöst vakuum?
Victoria Vikström lockas av det mentala klimatet i New Yorks dansvärld, som hon beskriver som betydligt mer öppet och generöst än i den svenska. Foto: Anna Lindblom

Hon vill dansa
över Atlanten

Man måste andas, man måste äta, man måste dansa. Ungefär så enkelt är det för Victoria Vikström. Nu hoppas hon på en karriär i USA.
E-TIDNING
Skånskan.se använder cookies, läs mer här.
Bloggar
Läsarbilder från Cellnews:
Läs våra bilagor